BPM je základním prvkem v rytmice hudby a tvorby tempa a rychlosti skladeb. BPM se používá k synchronizaci různých skladeb a mixů, aby se vytvořil hladký přechod mezi jednotlivými skladbami a vytvořil se souvislý hudební zážitek.

Pro DJe je důležité mít správné BPM pro každou skladbu, aby mohli vytvořit hladké přechody a udržet energii a náladu na parketu. Někteří DJové mohou také hrát s BPM, zpomalovat nebo zrychlovat skladby v závislosti na atmosféře nebo stylu, který chtějí vytvořit.

Celkově lze tedy říci, že BPM hraje důležitou roli v DJingu a má vliv na celkový zvuk a náladu skladby a mixů.

CO je BPM?

BPM (zkratka z anglického „beats per minute“) je míra rychlosti, s jakou jsou hudební beaty reprodukovány v jednotce času. Jinými slovy, BPM udává, kolik beatů se objeví v jedné minutě.

BPM se obvykle používá k určení tempa skladby, což je rychlost, s jakou se beaty střídají. Například skladba s BPM 120 by měla mít 120 beatů za minutu, zatímco skladba s BPM 60 by měla mít 60 beatů za minutu.

BPM se používá v různých hudebních žánrech a kultuře, jako je například elektronická hudba, hip-hop, pop nebo rock. V DJingu je BPM důležitým nástrojem pro synchronizaci a mixování skladeb, aby se vytvořil hladký a souvislý hudební zážitek.

Jak DJ ladí BPM?

DJ ladí BPM tak, aby různé skladby mohly být synchronizovány a mixovány dohromady. Když jsou dvě skladby s různými BPM mixovány spolu, může to vést k rozdílné rychlosti a tempu, což může narušit hladký přechod mezi nimi.

Existují různé způsoby, jak DJ může ladit BPM. Některé digitální DJ systémy mají funkci automatické synchronizace, která může přizpůsobit BPM skladeb tak, aby se staly synchronní. Tato funkce může být užitečná pro začátečníky, kteří se teprve učí mixovat.

Pokud však DJ nemá digitální systém s touto funkcí, může použít manuální metodu k ladění BPM. Prvním krokem je zjistit BPM každé skladby, což může být provedeno pomocí BPM detektoru nebo manuálním počítáním beatů po dobu 1 minuty. Nakonec může DJ použít tlačítko tempo nebo pitch, aby upravil rychlost a tempo skladby tak, aby se přizpůsobily BPM druhé skladby.

Je důležité si, že mezi příliš rychlé nebo pomalé tempo může ovlivnit náladu a skladby a narušit hladký přechod energii skladbami. DJ by měl být citlivý na změny BPM a upravit postupně, aby udržel souvislý a plynulý hudební zážitek pro posluchače.

BPM

Historie BPM

Koncept BPM (beats per minute) se stal populárním v druhé polovině 20. století, kdy se začalo objevovat moderní taneční hudba, jako je například disco, techno a house music. BPM bylo použito pro určování temp skladeb a také pro synchronizaci mixování a djingu.

V 70. letech se tempo disco hudby pohybovalo v rozmezí od 100 do 130 BPM, zatímco v 80. letech se BPM zvyšovalo, až se dostalo na hodnoty mezi 120 a 140 BPM v house a techno hudbě. S rozvojem elektronických hudebních nástrojů a digitálních technologií se tempo taneční hudby stalo rychlejším a BPM se často pohybuje kolem 130 až 140.

BPM se také stal důležitým prvkem pro DJs, kteří používají metronomii a speciální software pro mixování a synchronizaci skladeb. DJs používají BPM k vyhledávání a srovnávání skladeb a pro vytváření hladkých přechodů mezi nimi.

Dnes se BPM používá v mnoha hudebních žánrech a kultuřách, a stalo se to základním rytmickým prvkem pro moderní taneční hudbu a djing.

soupis BPM všech hudebních stylů

Je důležité si hrát, že BPM může mít v každém hudebním stylu určitého rozmezí a že se mohou zobrazovat v rámci stejného hudebního stylu v rychlosti a BPM. Nicméně zde je přibližný soupis BPM různých hudebních stylů:

 • Blues: 60-80 BPM
 • Funk: 90-120 BPM
 • Jazz: 120-180 BPM
 • Reggae: 60-100 BPM
 • Rock and Roll: 120-160 BPM
 • Hip-Hop: 60-100 BPM
 • House: 118-135 BPM
 • Techno: 120-150 BPM
 • Trance: 130-150 BPM
 • Drum and Bass: 160-180 BPM
 • Dubstep: 138-142 BPM
 • Pop: 100-130 BPM

Je třeba poznamenat, že toto jsou jen orientační hodnoty a že tempo a BPM mohou v každém hudebním stylu kolísat. BPM se také může zobrazit v rámci jednoho žánru, například techno může mít BPM mezi 120-150, ale některé skladby mohou mít BPM až 160 nebo více.

BPM

 

Co je to beatmatching a jak se to dělá

Beatmatching je technika, kterou používají DJové k synchronizaci temp dvou skladeb, aby byly v harmonii a daly vytvořit bezproblémový přechod z jedné skladby na druhou. Tato technika je klíčovým prvkem při mixování hudby.

Pro beatmatching je potřeba zjistit tempo každé skladby, které se podařilo v počtu úderů za minutu (BPM). DJ potom musí ručně upravit tempo druhé skladby tak, aby se shodovalo s tempem první skladby. To se dělá pomocí pitch controlu na DJ konzoli, který umožňuje zrychlit nebo zpomalit skladbu.

DJ následně naslouchá a sleduje obě sklady, aby byl schopen upravit tempo druhé skladby v průběhu mixování a udržet je synchronizované. Pokud je beatmatching proveden správně, výsledkem bude plynulý přechod z jedné skladby na druhou bez ohledu na přerušení nebo disharmonie v rytmu.

Beatmatching je jednou z nejdůležitějších technik pro DJe, protože umožňuje vytvořit fluidní a bezproblémový mix, který posluchačům umožní tancovat a užívat si hudbu bez přerušení.