Etiketa-při-stolování-na-svatbě

Znáte etiketu stolování?

Součástí každého výjimečného svatebního dne bývá hostina. Je to chvíle, na kterou se těší snad všichni svatební hosté. K tomu, aby se hostina vydařila, je potřeba vědět, co všechno obnáší etiketa svatebního stolování. Víte, jaká jsou základní pravidla svatebního stolování? Jaký by měl být zasedací pořádek a kdo ho určuje?

Etiketa stolování

Jaká je základní etiketa stolování při svatební hostině? Všeobecně přijímaných pravidel není mnoho. Přesto je dobré, abyste je znali. Ať už se rozhodnete pro jakékoli podání vaší svatby, mějte základní povědomí o tom, co je a co není vhodné.

Pokud jde o přípitek, ten, kdo jej pronáší, drží skleničku vždy za její stopku. Při ťukání by se měly ťukající osoby dívat navzájem do očí. Jakmile se po přípitku usedá ke stolu, látkový ubrousek si hosté dávají na kalhoty nebo sukni, aby zabránili znečištění oblečení. Papírový ubrousek oproti tomu zůstává na svatební tabuli.

Pravidla pro obsluhu

Jídlo, to obsluha přináší vždy zprava. Nejprve se servíruje u novomanželů, u ženicha a nevěsty. Pak následuje obsloužení hostů nejblíže k novomanželům, až je nakonec obsloužen celý stůl. Když je u svatební tabule více hostů, je praktické předem oznámit, že se nemusí čekat na to, až jídlo dostanou všichni. Hrozilo by vystydnutí pokrmu u těch, kdo jej dostali jako první. Co se obsluhy týče, nezapomeňte, že odnesení nádobí začíná až ve chvíli, kdy dojí poslední u svatebního stolu, včetně malých dětí.

Ještě jedno pravidlo na závěr. Od svatebního stolu neodcházejte do té doby, než se dojí dezert. Bylo by to považováno za neslušné. Samozřejmě existují případy, kdy je to pochopitelné a nutné, například při potřebě si odskočit na toaletu.

Kdo určuje zasedací pořádek

Kdo je odpovědný za přípravu zasedacího pořádku,  o tom, kde si kdo sedne? Ačkoliv v tom mohou novomanželům pomáhat i další, hlavní slovo mají ženich s nevěstou. Pokud má například někdo z pozvaných svatebních hostů alergii na některé jídlo nebo je-li vegetarián, měli by jej ženich s nevěstou posadit na speciální místo, o kterém bude vědět obsluha. Tím bude zajištěno, že se k nim dostane speciálně upravené menu.

Etiketa-při-stolování-na-svatbě
Etiketa-při-stolování-na-svatbě

Jak na zasedací pořádek

Na co myslet, pokud ženich s nevěstou připravují zasedací pořádek, aby jejich svatba proběhla harmonicky?  Hlavní slovo mají vždy novomanželé. Existují však pravidla, která se obecně přijímají jako vhodná. Například pánové a dámy by měli sedět střídavě vedle sebe. Pro zajištění příjemné atmosféry by měli blízko sebe sedět lidé s podobnými zájmy. Pokud víte o někom z pozvaných, kteří se nemají v lásce, je prozíravé posadit je co nejdále od sebe.

Část hostů z ženichovy strany by mela sedět v rameni stolu blíže k nevěstě, a naopak. Jak už bylo řečeno, ženich s nevěstou sedí v čele stolu. Nevěsta zaujímá místo po ženichově pravici. Jednoduchá nápověda k zapamatování: nevěsta sedí po pravici, protože ona je ta „pravá“.

Když se zaměříme na nevěstu, vedle ní sedí její tatínek a po jeho pravici její maminka. Naproti tomu nalevo od ženicha sedí jeho maminka a po její levici jeho tatínek. Děti přítomné na svatební hostině pak vždy sedí u svých rodičů.