Házení svatební kytice patří mezi nejznámější a nejoblíbenější zvyky spojené se svatebním obřadem. Znáte ale původ tohoto zvyku? Dá se svatební kyticí házet jinak, než je to obvyklé? Jaké jsou další alternativy této tradice?

Házení svatební kytice

Původ zvyku

Jaký je původ zvyku házení svatební kyticí? Rozhodně nejde o zvyklost vymyšlenou v posledních desetiletích. Původ tohoto zvyku je spojen se zvláštní legendou ze středověkého anglosaského světa.

Aby si ženy pozvané na svatební obřad zajistily šťastnou a krásnou budoucnost, snažily se získat alespoň kousek šatů nevěsty. Byl to pro ně vysoce ceněný talisman, a tak se na nevěstu často doslova vrhly. Nevěsta se před nimi přirozeně dala na útěk, při kterém obyčejně upustila svatební kytici. Pronásledující ženy se s kyticí spokojily a začaly za talisman štěstí považovat lístky květiny nebo květinu celou. Kytice se tak stala symbolem věčné lásky a plodnosti.

Od té doby se tato tradice rozšířila i do českých zemí. Svobodná dívka, která jako první kytici chytí, se prý do roka a do dne vdá. Pokud ale kytice není hozena nevěstou přes levé rameno nebo pokud kytice spadne na zem, aniž by ji svobodná dívka chytla, přinese to nevěstě neštěstí.

Házení svatební kytice jinak

Pokud nevěříte na pověry a nechcete se jimi nechat vyvést z míry, můžete přistoupit k házení svatební kytice jinak, než je to běžné. Jaké jsou alternativy klasického házení kyticí?

Možná si chcete svatební kytici ponechat na památku, a tak si můžete nechat v květinářství vyrobit podobnou repliku k originálu a házet pak s ní. Svobodné dívky nezklamete a vy si uchováte krásnou vzpomínku. Jak říká české přísloví, „vlk se nažere a koza zůstane celá“. Další možností je, že potěšíte všechny svobodné návštěvnice svatby a necháte dopředu vyrobit malou květinku pro každou z nich. Nesmíte ale na nikoho zapomenout, abyste se neocitli v trapné a nepříjemné situaci.

Házení svatební kytice
Házení svatební kytice

Házení svatební kytky

Velmi podobná je i možnost obdarování svobodných dívek jedním kvítkem z jedné svatební kytice. Přítomné dívky to neurazí a nevěsta nemusí řešit nákup více svatebních kytic. Lístek si svobodné návštěvnice mohou navíc snadno uchovat na památku.

Úplně jiný přístup nabízí možnost věnovat svatební kytici jen jedné svobodné dívce – té, o které je nevěsta přesvědčena, že si ji zaslouží nejvíc. Nevěsta má svaté právo naložit se svou kyticí, jak bude chtít, a tak nikdo nemůže tento krok jakkoli kritizovat.

Omotávání

Pokud stojíte před otázkou, zda upřednostníte omotávání nebo házení, prozkoumejte nejprve, jak takové omotávání probíhá. Kolem kytice můžete uvázat dlouhé různě barevné stužky. Každá svobodná dívka by měla mít jednu stužku. Proto si dopředu pečlivě spočítejte počet přítomných svobodných dívek, abyste podle toho zakoupili příslušný počet stuh.

Svobodné dívky si pak chytnou každá svou stužku a začnou dokola obcházet nevěstu. Ta nůžkami náhodně přestřihne libovolnou stuhu. Přestřižená stužka automaticky vypadává z boje o svatební kytici. Dívka, která zůstane jako poslední, kytici dostává. Nevěsta by měla být při práci s nůžkami buď přísně spravedlivá, aby výsledek nespravedlivě neovlivňovala nebo naopak může zařídit výsledek v souladu se svou osobní představou.

Zásnuby na svatbě

Zcela výjimečná a netradiční je možnost věnování svatební kytice dívce, o které víte, že by si ji chtěl vzít váš kamarád přítomný na svatbě. Ve chvíli, kdy kytici dotyčné dívce přinesete, by měl k oné vysněné přistoupit i váš kamarád, pokleknout před ní na koleno a požádat o ruku. Na vaší svatbě se tak mohou konat nové zásnuby.

Házení svatební kytice nemusí být staromódní zvyk nebo trapné divadlo. Může se z toho stát příjemná a citlivá chvíle pro projevení přání konkrétní osobě nebo možný začátek nového posvátného vztahu v podobě manželství.

FcB

Další svatební hry

Házení svatební kytky