Je to přirozená a hrdá povinnost otců. Vždyť je to tatínek, který se společně s maminkou podílel na výchově své dcery. Podle statistiky do své dcery průměrně investovali do jejích 18 let milion a půl korun. To hlavní ale je, že jí dali sami sebe, kus svého nitra, mnohokrát se obětovali, zamilovali si ji. A teď se jejich dcera připravuje na založení své rodiny.

Něco o původ zvyku, kdo vede k oltáři

Odkud tradice přivedení dcery k oltáři otcem pochází? Co když nevěsta otce z jakéhokoli důvodu nemá nebo otec nebude na svatbě přítomný? Kdo vede nevěstu k oltáři v takovém případě? Co říká etiketa?

Proč má být nevěsta vedena k oltáři? Tento zvyk pochází z tradice, kdy otcové jako strážci rodinného hnízda oficiálně a obřadně předávali milovanou dceru do ochrany jinému muži. Tak to vnímá tradice.

Trochu odlišný je ale důvod, který uvádí etiketa. Podle ní je svatba obřadem, do kterého má být nevěsta uvedena někým, kdo již ženatý je. Ideálně starší, než je nevěsta, rozhodně však ženatý. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, český spisovatel a ceremoniář prezidenta Masaryka dokonce uvádí, že požadavek „ženatý“ je důležitější, než požadavek „starší“. Pokud prý v rodině nevěsty není ani „ženatý“ ani „starší“ muž, může se vhodný doprovod hledat v rodině ženicha.

Kdo vede nevěstu k oltáři
Kdo vede nevěstu k oltáři na svatbě

Kdo jiný může vést k oltáři?

Pokud se nevěsta rozhodne respektovat svatební etiketu, k oltáři ji místo otce může přivést dědeček, strýc nebo bratr. Důležité jsou především pocity nevěsty. Vždy by to měl být někdo, kdo je jí blízký, někdo, ke komu chová rodinný a přátelský vztah.

Pokud nevěsta z jakéhokoli důvodu nenajde vhodný mužský doprovod mezi nejbližšími příbuznými, může být tato výsada svěřena někomu vzdálenějšímu, například kmotrovi, švagrovi nebo tchánovi. Zastoupit tatínka může rovněž velmi dobrý kamarád.

Co maminka

Může nevěstu k oltáři dovést její maminka? Ačkoliv to nebývá zvykem a zastánci přísné Jarkovského etikety by protestovali, je i tato možnost přípustná. Z jakého titulu? Z titulu příjemného pocitu nevěsty. Je to především její den a maminka je nejbližším člověkem nevěsty, který ji zná ze všech návštěvníků svatby nejlíp.

Pokud se k tomuto kroku rozhodnete, nezapomeňte tchánovi najít náhradu za maminku ve svatebním nástupu. Ten by totiž za normálních okolnosti vedl maminku nevěsty.

Společně s rodinou

Vzhledem k tomu, že mnoho manželství se uzavírá až po mnoha letech společného soužití, ve kterém jsou už malé i velké děti, je další možností přijít k oltáři společně jako rodina. Ženich a nevěsta se společně drží za ruce. Volnou rukou pak drží své malé děti. Dávají tak najevo, že jsou spolu jako rodina už sehraní a že tento den patří celé rodině.

Někdy dokonce může nevěstu přivést k oltáři její syn. Jedná se například o uzavření druhého manželství, kdy jsou děti z toho prvního již velké. I zde platí, že nejdůležitější jsou pocity nevěsty a její pozitivní vztah k tomu, kdo ji k oltáři vede.

Kdo vede nevěstu k oltáři
Kdo vede nevěstu k oltáři na svatbě

Sama

Co když se nevěsta z jakéhokoli důvodu rozhodne, že chce přijít k oltáři sama? Může jít o silnou osobnost nebo snad existují jiné důvody, o kterých se nemusí veřejně vědět. Pak je namístě takové rozhodnutí nevěsty plně respektovat.

Nejde sice o zcela tradiční postup, přesto i netradiční věci mají své místo na svatební obřad. Je to příležitost rozbít něco zajetého, zdravě šokovat, ukázat jinou možnost než tu běžnou.

Otázku toho, kdo vede nevěstu k oltáři je nutné předem promyslet a uplatnit konkrétně na vaší rodinnou situaci, ale stres si z toho nedělejte. Manželství je posvátnou a především radostnou událostí. Cítit příjemně a pohodově se musí ženich a nevěsta. Rozhodněte se tedy podle toho, co je vašemu srdci nejmilejší. Pak zvolíte i toho, kdo je vašemu srdci nejbližší