Svatba bez DJ – Je třeba DJ?

Starověký král Šalomoun dobře věděl, jak moc důležité jsou služby profesionálů. V jednom ze svých biblických přísloví napsal: „Vidíš někoho, kdo je zručný v práci? Postaví se před krále, ne před obyčejné lidi.“ Jak to je se službami profesionálního dj? Má smysl, aby se o hudbu a zábavu staral svatební dj? Jaké jsou nejčastější chyby, když se rozhodnete dj nepozvat?

Pozvat nebo nepozvat

Možná si myslíte, že o kvalitní hudbu se dokážete dobře postarat sami. Ve svém příbuzenstvu nebo mezi svými kamarády přece máte někoho, kdo bude schopný pouštět z mobilu do reproduktoru skvělou muziku. Pokud tak uvažujete, měli byste zbystřit. Proč? Minimálně z následujících důvodů:

Na svatbě jde o úroveň

Svatba není pouhé rodinné setkání. Není to ani firemní event. Jde o slavnostní a posvátnou událost. O výjimečný čas, který se zas tak často v životě neopakuje. Na svatbě nešetříme kvalitou, například kvalitním oblečením. Na svatbě umíme investovat do skvělého občerstvení. Svatba si to zkrátka zaslouží. Proto je dobrou volbou i svatební dj.

Nejčastější chyby na svatbě bez dj
svatba bez dj

Pozor na autorská práva

Přemýšlíte-li o tom, že byste se o hudební produkci postarali svépomocí přes mobil a reproduktor, měli byste vědět i o následujícím důvodu. Přestože se při pouštění hudby z mobilu na svatbě nejedná o takzvanou veřejnou produkci, a tudíž ji smíte pouštět, je vždy lepší být se zákonem maximálně zadobře. Profesionální svatební dj disponuje licencí k jakémukoli veřejnému použití hudby. Tuto licenci a její zákonné používání v Česku vydává a kontroluje Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., zkráceně OSA. S dj si tedy nemusíte dělat žádné starosti se zákonem.

Anarchie versus styl

Jedním z dalších důvodů, proč sáhnout po profesionálním dj, je styl hudební produkce. U obyčejného pouštění hudby z mobilu se můžete dostat na takzvaný anarchistický styl, kdy si každý pustí zrovna to, co je v jeho mobilu nejlepší. Navíc u připojení k reproduktoru před bluetooth hrozí, že se vám do přenosu nabourají neposlušní návštěvníci svatební zábavy. A tím by mohla být zábava pokažena. Naproti tomu svatební dj zajistí profesionální úroveň nejen přehrávání, ale i ozvučení.

Vámi schválený playlist

Další výhodou profesionálního dj je předem schválený playlist. Nic se nevytváří na místě. Vše musí být zodpovědně připraveno. Je to váš slavnostní den, při kterém není prostor pro chyby, které by hosty i vás samotné odradily.

Kvalita zvuku

Klíčovým důvodem, proč svatební dj na svatbu patří, je kvalitní ozvučení. Obecně platí následující pravidlo: Kvalita zvuku je lepší u profesionální reprobedny jedoucí na 20 procent hlasitosti než o obyčejného „chrchlátka“ jedoucího na 90 procent hlasitosti.

svatba bez dj
svatba bez dj

Hlasitost se špatně zvoleným tempem

Dalším úskalím neprofesionální produkce hudby na svatební zábavě je špatně zvolené tempo v kombinaci s velmi hlasitou hudbou. Svatební zábava se nerozjede hned u prvních skladeb na plné pecky. Nestačí dát volume doprava a doufat, že se hosté chytnout. Proto je naprosto klíčová postava dj na svatbu. Pracuje s celkovou atmosférou, vnímá jednotlivé hosty, pozoruje jejich náladu i taneční um. To všechno dokáže plynule přizpůsobit právě jim. Klíčová by totiž měla být spokojenost všech tanečního hostů.

Nedostatek hudebního vkusu i citu

Posledním důvodem, kterém se chceme zmínit, je nebezpečí nedostatku hudebního vkusu a citu. Ten se projeví zejména u neprofesionální produkce hudby. Naopak svatební dj je osobou, která obvykle disponuje empatií a dostatečnou zkušeností. Zná předem domluvený hudební vkus ženicha i nevěsty a pečlivě s ním pracuje. Není nic horšího, než když jednou skladbou pouštěnou z mobilu lidi nadchnete a hned následující je vyženete pryč z tanečního parketu. To by se profesionálnímu dj stát nemělo.