Ozvučení konferencí a firemních akcí

Ozvučení konferencí a firemních akcí

Profesionální ozvučení firemních akcí, konferencí i seminářů, je další službou, kterou poskytuji pro své klienty.

Dále nabízím i možnost využití projekce s plátnem nebo TV s velkou uhlopříčkou.

V rámci hudební produkce, lze využít i oblíbené karaoke nebo videodiskotéku.

Ozvučení a osvětlení všech druhů konferencí a firemních akcí. Ať  už je téma semináře jakékoliv, jsme připraveni postarat se o dokonalý zvuk. Navíc zajišťujeme kompletní ozvučení a osvětlení veškerých zábavních akcí. Problémem není technicky zprodukovat akce ve větším prostoru, včetně zajištění pódia pro vystupující umělce. Ať už pořádáte akci pro klienty nebo své zaměstnance.

„Jako třešničku na dort nabízíme i možnost, aby byl přítomen saxofonista na event.“

Ozvučení konferencí a firemních akcí

Ozvučení svatebního obřadu a produkce při svatební hostině

 • garantuji vysokou kvalitu zvuku
 • díky svému komplexnímu technickému vybavení spolehlivě ozvučím jakákoliv místa, včetně venkovních prostorů
 • světelné efekty
 • ozvučení obřadu včetně mikrofonů pro Vás a oddávajícího
 • poklidná hudba během svatební hostiny a dne
 • možnost si sestavit vlastní playlist či blacklist

Program odpolední zábavy

 • hudba během celého dne
 • moderování důležitých okamžiků v průběhu dne
 • moderování svatební zábavy, soutěží a her samostatně, či ve spolupráci se svědky nebo svatebčany

Večerní svatební párty

 • nepřetržitý proud Vaší oblíbené hudby z Vámi sestaveného playlistu
 • písničky na přání pro Vás a Vaše hosty
 • možnost karaoke a videodiskotéky ( promítání videoklipů na plátno )
 • pořádná párty až do rána :)
Ozvučení konferencí a firemních akcí

Pohled do minulosti zvuku

Už ve starověku se setkáváme s poznáním toho, že zvuk se šíří pomalu při zemi. Díky tomu se mluvené slovo nedostává do takové vzdálenosti. S pochopením toho, že se zvuk šíří směrem nahoru, začala být s tímto vědomím stavěna starověká divadla. Díky vzestupnému uspořádání jednotlivých sedadel do polokruhu mohlo být zaručeno dobré ozvučení pro všechny návštěvníky divadelního představení, a to po celou dobu programu. Starověcí Řekové zároveň dobře věděli, že šíření zvuku významně ovlivňuje i druh materiálu, který se k výstavbě divadla použil.

Minulost pokračuje

Aby se zmírnil zvukový odraz na samotném pódiu vyrobeném většinou z dřevěných prken, posypalo se jeviště suchou slámou před samotným vystoupením herců. Když byla navrhována a stavěna starověká divadelní hlediště, takzvané theatrony, muselo se i zde pečlivě pracovat se směrem a vzdáleností šíření lidské řeči. Na základě takových zkušeností a získaných znalostí bylo nakonec vytvořeno prakticky dokonalé hlediště. Mělo eliptický tvar se sklonem sedadel pohybujícím se mezi dvaceti pěti a třiceti stupni. Díky tomu byl zvuk slyšet až do úctyhodné vzdálenosti šedesáti metrů. Výborně slyšet tak mohlo až čtrnáct tisíc diváků.

Ozvučení míst vhodných pro přednášení zdokonalili i starověcí Římané. Ti pochopili, že zvuk se dobře šíří v uzavřených sálech. Většinou šlo o místa určená ke konání shromáždění většího počtu lidí. Díky ploché střeše a odrazu od stěn je v takových prostorách výborně slyšet až dodnes například i saxofonista na oslavu.

Ježíš Kristus jako zvukový technik

Své o akustice věděl i biblický Ježíš Kristus žijící v prvním století našeho letopočtu na území dnešního Izraele a Palestiny. August Raes ve své knize Isolation Sonore et Acoustique Architecturale (Zvuková izolace a akustika architektury) popisuje místo, které si Kristus zvolil ke svému slavnému Kázání na hoře:

Text evangelia vypráví: „Vstoupil do jedné z lodí … a požádal Šimona, aby odrazil kousek od břehu … a učil zástupy.“ – Lukáš 5:3 Nic nenasvědčuje tomu, že by se od této události nějak znatelně změnil sklon břehů Genezaretského jezera. Jsou zde všechny nejpříznivější okolnosti pro zachycení zvuku. Za prvé, celé posluchačstvo může řečníka vidět a přímo zachytit zvuk. Půda se svažuje, a proto čím jsou lidé dále od řečníka, tím výše jsou na břehu. Dále klidná vodní hladina na jezeře velmi dobře odráží zvuk. Takto odražený zvuk probíhá drahou velmi blízkou dráze zvuku přímého . . . zřetelnost tím není snížena, zesílení je šest decibelů. Tato odrážející plocha leží ve směru šíření hlasu, totiž před řečníkem. Nakonec zde máme příklad, který dokazuje důležité praktické pravidlo: řečník nesmí být příliš blízko svých posluchačů.

Ozvučení konferencí a firemních akcí
Ozvučení konferencí a firemních akcí

Galileo Galilei

Jako první v historii se o akustice zmiňuje proslulý italský astronom, fyzik a filozof Galileo Galilei. V sedmnáctém století publikoval svojí první práci o akustice. Zmiňuje se v ní mimo jiné o geometrické derivaci, vychylování zvuku, zabývá se ozvěnami a přichází s plány, jak přinutit zvuk šířit se tam, kam budeme chtít.

Profesionální služby

Abychom zajistili tu nejkvalitnější akustiku, nabízíme vám následující služby:

 • Pracujeme s nejmodernějšími ozvučovacími systémy QSC, RCF a dB Technologies
 • Používáme nejlepší mikrofony specializující se na mluvené slovo
 • Veškeré zvukařské vybavení dopravíme i nainstalujeme
 • Máme za sebou mnohaletou profesionální praxi
 • Nabízíme i službu saxofonista na párty