Protože je svatba výjimečným dnem, je přirozené, že se při něm chtějí vyjádřit především ti, kdo mají k novomanželům nejblíž. Co všechno zahrnuje proslov na svatbě? Jedná se o relativně krátký proslov někoho z blízkých přátel novomanželů. Hlavním účelem je poblahopřát ženichovi a nevěstě v jejich společném manželství.
U nás odjakživa proslov patřil k tradicím spojených se svatebním dnem. Pro jeho přípravu i správné načasování přesto neexistují žádná pevně stanovená pravidla. Během jednoho svatebního dne se tak může vystřídat dokonce více svatebních řečníků. Každý z proslovů může být správně načasovanou ozdobou.

Proslov na svatbě

Přednášející

Kdo by měl svatební proslov přednést? Svatba je den novomanželů, ženicha a nevěsty. Jde především o jejich spokojenost a štěstí. Proto by měl být svatební proslov ušitý na míru výhradně pro ně. Nic neříkající obecné fráze se pro tuto chvíli vůbec nehodí.

Nejlepšími adepty na přednesení svatebního proslovu jsou tatínkové novomanželů. Právě z jejich úst může zaznít svatební proslov otce nevěsty, totiž upřímné a srdečné blahopřání od někoho, kdo zná ženicha nebo nevěstu od dětství. Tátové mohou zavzpomínat na vtipný nebo dojemný okamžik z dětství a dospívání novomanželů. Kolik takových lidí hostů svatebčany zná od dětství?!

Odpovědnosti k přednesení svatebního proslovu se ale mohou zhostit i dobří přátelé ženicha a nevěsty. Například dobrý rodinný kamarád, svědek novomanželů nebo sourozenec. Právě oni dobře znají svatebčany, mají s nimi mnoho zážitků, navíc vůči nim chovají pozitivní emoce.
Tím, kdo na svatbě může promluvit, jsou samozřejmě i sami novomanželé. Hodí se poděkovat rodičům, přátelům, rodině i hostům. Proslov novomanželů my mohl přijít jako ten poslední, jako zlatý hřeb.

Obsah

Ačkoli na internetu existují šablony svatebních proslovů, vždy je dobré si ho upravit individuálně na míru. O čem mluvit? Nechte mluvit své vnitřní já. Neopisujte věty druhých z internetu. Řekněte to, co k ženichovi a nevěstě sami cítíte. To, co byste právě teď chtěli novomanželům říct. Co společného jste s nimi zažili? Čeho si na nich nejvíc vážíte? Co byste jim upřímně chtěli popřát? Nezapomeňte mluvit pozitivně. Proslov na svatbě rozhodně není chvíle k vyřizování si osobních nesrovnalostí.

Přestože si svatební proslov vytvoříte sami podle vlastního hlasu srdce, respektujte, že by měl mít určitou formu. Svatební proslov svědka vzor by měl obsahovat tyto části:

Proslov na svatbě

Taktně požádejte o pozornost. Zacinkejte nožem o skleničku. Požádejte o pomoc organizátora nebo moderátora svatby, který vám předá slovo.

Krátce se představte. Protože na svatební oslavě bývá více hostů, a mnozí se navzájem ani neznají, krátce se představte. Předejdete tak situaci, že se hosté začnou vyptávat kdo jste, jakmile promluvíte. Při této chvíli vkusně zavtipkujte. Například tatínkové mohou říct něco ve smyslu: „Já mohu z padesáti procent za to, že tu dnes stojí tak krásná žena.“

Nezapomeňte poděkovat. Určitě záleží na tom, jaká je vaše role. Pokud jste svědkem, poděkujte novomanželům, jejich rodičům i těm, kdo svatební hostinu připravovali.

Nešetřete pochvalou. Pochvalte ženicha i nevěstu za konkrétní věci. Mluvte o jejich pěkných vlastnostech. Nepochlebujte. Snažte se spíše o upřímné vyjádření toho, čeho pozitivního si na nich vážíte.

Dejte prostor humoru. Právě teď je ta ideální chvíle na nějaký zážitek s novomanželi z minulosti, na nějakou veselou příhodu. Můžete vyprávět i něco, co se vám stalo právě dnes, v den svatby. Historka by měla pobavit, ale pozor na vulgarity. Neměly by negativně zastínit celý váš projev.

Přání na konci. Proslov na svatbě by měl končit přáním adresovaným novomanželům. Úplně stačí jednoduchá věta, něco upřímného. Udělejte drobnou pauzu, …. a pak ji řekněte. Dívejte se přitom novomanželům do očí. Právě tohle je vyvrcholení vašeho proslovu.