Zdá se to být jednoduché. Ženich, nevěsta a oddávající, svatebčani, svědci, všichni dorazit včas na určené místo a je to. Svatební obřad v sobě však skrývá mnohem více. Je potřeba jej naplánovat pečlivě krok po kroku, aby se na nic důležitého nezapomnělo a vše proběhlo dle představ snoubenců.

Jak takový svatební obřad perfektně zorganizovat? Ideální volbou je samozřejmě koordinátorka, která se o vše postará, zajistí vše potřebné, řekne všem v kolik a kde mají být, a hlavně dohlédne nejen na detaily. Pokud ovšem svatební koordinátorku, z jakého důvodu nemáte, níže vám vypíchneme několik důležitých kroků, kterými byste se měli řídit, aby vše proběhlo dokonale hladce. I když, dokonalé není nikdy nic. Tak alespoň s minimálním počtem karambolů.

Svatební obřad krok za krokem
Svatební obřad krok za krokem

Pár věcí před velikým okamžikem

Na co se nesmí zapomenout, než samotný svatební obřad začne? Důležité je, aby svědkové u sebe nebo koordinátorky měli vše, co je k obřadu zapotřebí. Nejdůležitějšími jsou doklady, bez těch se svatba nemůže vůbec uskutečnit. Nezapomeňte potom doklady i zpátky vyzvednout, aby po nich nebyla druhý den sháňka. A druhým nejdůležitějším jsou prstýnky. Ty už mohou být naaranžované před matrikářem či oddávajícím.

Je nutné též myslet na to, jak dlouho bude samotný obřad trvat. Pokud se jedná o mši, ta může trvat i hodinu, krátký obřad o délce 15ti minut uběhne jako nic, nebo i půlhodinový obřad se může vléci neskutečně dlouho. Důležité je dostatek míst k sezení pro starší generace, ochrana hlavy v případě deště či prudkého slunce.

Tři, dva, jedna .. jdeme!

Tak už nastala ta hodina s velkým H. Obřad bude začínat. Většinou má lehčí skluz, ale nemusí být. Koordinátorka, popřípadě jiná pověřená osoba, poprosí všechny, aby zaujali svá místa. Vepředu se posadí rodina, starší lidé, ponechá se místo rodičům snoubenců.

Důležité je pořadí, jak přicházejí účastnici obřadu.

  • Jako první přichází ženich s maminkou
  • Následně přichází maminka nevěsty s otcem ženicha
  • Dalšími jsou svědci, kteří se postaví na svoji stranu podle toho, čí jsou
  • Pokud máte někoho (dítě), kdo nese prstýnky, je to jeho chvíle, po něm následují malé družičky (nebo samozřejmě i ty velké)
  • Jako poslední přichází nevěsta s otcem na předem zvolenou hudbu, která ohlásí její příchod. Předáním nevěsty ženichovi započne obřad.

Před oltářem zůstávají stát snoubenci, svědkové a pokud jsou, tak družičky. Oddávající zahájí obřad představením snoubenců a započne svatební řeč. Velice důležité je ozvučení, pokud obřad bude probíhat venku, zajistěte, aby oddávající měl mikrofon, jinak nic neuslyšíte. Po svatební řeči přicházejí sliby, které se potvrdí hlasitým ANO, výměna prstýnku a první manželské políbení. Samozřejmě nesmíme zapomenout na část s autogramiádou. Snoubenci a svědkové se podepíší do matriční knihy.

Svatební obřad krok za krokem

Církevní sňatek

Pokud se jedná o církevní sňatek, ještě před samotnými sliby se většinou oddávající ptá, zda jsou někomu známy překážky, kvůli kterým by se snoubenci vzít neměli. Velice často prosí sami snoubenci, aby tato část byla vynechána. Ať už z důvodů nevhodných vtípků ze strany přátel, nebo například zhrzenému bývalému partnerovi.

Po slibu, výměně prstýnku prohlásí oddávající manželství za uzavřené a vyzve k prvnímu políbení. A tím je svatební obřad dokonán.

V tuto chvíli začínají gratulace. Často se stává, že i tuto část chtějí snoubenci vynechat a gratulace si ponechat na později. Je to z důvodu úspory času a například i již dlouho hladovějících hostům. Pokud ovšem gratulace proběhnout, většinou probíhají zprava do leva a poté hosté tvoří takzvaný špalír, kterým novomanželé procházejí. Můžou se házet okvětní lístky růží, konfety, bublinky z bublifuků (pozor, tady takové, které nedělají skvrny).

V tento okamžik je nejvhodnější společná fotografie všech svatebčanů s novomanželi. Upřímně, co si budeme povídat, tato fotografie je spíše jaká si povinnost než nezbytná nutnost, ale jsou to zaběhlé koleje, které se stále dodržují. A tím by se dalo říct, že proces celého svatebního obřadu uzavírá.