Vtipné proslovy svědka

Skuteční přátelé jsou pro život pokladem. Už moudrý král Šalomoun kdysi řekl: „Opravdový přítel miluje v každé době a je bratrem, který se narodil pro čas tísně.“ Je to právě svědek ženicha, kdo má nezastupitelnou úlohu při svatebním proslovu. Při samotné svatbě může zaznít mnoho proslovů. Už vtipná svatební řeč oddávajícího může být příjemným okořeněním jinak vznešené a vážné atmosféry svatby. Od tatínků – dědečků se zase očekává nostalgické vzpomínání na dětství ženicha nebo nevěsty. Samotný ženich pak při svém proslovu vyjadřuje tu nejhlubší lásku své nastávající a zároveň nezapomíná na poděkování všem, kdo se svatbou pomáhali.

Svědek ženicha má ale při svém proslovu výjimečnou roli. Jde o dobrého rodinného kamaráda, a tak by jeho proslov měl obsahovat nejen odraz daného přátelství, ale především vtip a humor. Právě k odlehčení nálady a pobavení novomanželů i jejich hostů jeho proslov může hodně přispět. Na co by svědek ženicha neměl při přípravě zapomenout? Jak dlouhý by měl jeho proslov být? A jaké podněty vyzkoušet?

Co je dobré vědět hned na začátku

Aby byl vtipný svatební obřad naplněný originalitou, je nutné, aby si svědek ženicha svůj svatební proslov dopředu promyslel a připravil. Celková délka jeho řeči by neměla přesáhnout tři až čtyři minuty. Dalším klíčovým rysem by mělo být to, že proslov bude vtipný a humorný. Jako blízký rodinný přítel by měl zároveň představit ženicha a nevěstu. I přesto, že je důležitá příprava proslovu, měl by se svědek snažit mluvit z patra a přirozeně. Spontánnost není vůbec na škodu.

A konečně, svědek by měl při svém proslovu stát. Je to projev úcty nejen k přítomným hostům, ale především k samotným novomanželům.

Vtipné proslovy svědka
Vtipné proslovy svědka

Jak na proslov

Jak si svatební proslov připravit? Jak a čím vtipné proslovy svědka obohatit? Ačkoli hlavní roli hraje přirozeně osoba samotného svědka, není špatně se nechat inspirovat několika vyzkoušenými tipy. O jaké tipy jde?

Na úvod je dobré uctivě pozdravit všechny svatební hosty a představit se. Přeci jen jsou na svatbě přítomny i starší generace, které si na této oficialitě potrpí. Můžete například začít slovy: „Drazí svatebčané, milí hosté…

Další zásadní částí proslovu svědka je úvod. Právě ten rozhoduje o tom, jestli vzbudíte zájem posluchačů nebo vás naopak nebudou poslouchat. Snažte se proto v prvních několika větách pronést něco zajímavého. Může jít o přirovnání, o něco, co v současné době probíhá ve světě, o nějaký vtip nebo krátké osobní vyprávění. Vhodnou možností může být i položení několika řečnických otázek, například: „Proč jsem zrovna já dostal tu výsadu pronést tenhle proslov? Co tak strašného jsem ženichovi udělal?

Další, a v tomto případě hlavní částí proslovu, je představení ženicha a nevěsty. Právě tady se můžete co nejvíce vyřádit. Zkuste si dopředu připravit nějaké perličky z jejich života, například jak se potkali poprvé, jak tehdy reagovali. Nebo něco povyprávějte o trapných chvilkách z jejich vztahu, o humorných situacích, které oni sami prožili s vámi nebo bez vás. Můžete se rozhodnou pro suchý výčet jejich pozitivních vlastností. Celé to můžete shrnout do lékařské zprávy, do jakési diagnózy.

Poslední částí, která vtipné proslovy svědka zpravidla ukončuje, je závěrečné přání. Není od věci, aby to bylo co nejvíce z vás. Právě tady by už nemusel být humor. Právě tady by měli všichni hosté, ale především ženich s nevěstou pochopit, že je máte opravdu rád a že jim přejete to nejlepší.

Pár typů na závěr

Při přípravě svatebního proslovu myslete na několik vyzkoušených typů. Mohou vám roli svědka při proslovu ulehčit:

  • Mluvte v jednoduchých větách.
  • Proslov si dopředu nahlas vyzkoušejte.
  • Naučte se zdůrazňovat klíčová slova.
  • Pohrajte si s pauzami – nebojte se jich.
Vtipné proslovy svědka